Možností, ako komunikovať so zákazníkmi je dnes takmer nemožné spočítať. Počínajúc online reklamou, emailovými newslettrami až po eventy či outdoorovú reklamu. A pre každý z týchto komunikačných kanálov existujú špecialisti, ktorí vám ho pomôžu správne použiť. Ale čo ak sa neviete rozhodnúť, ktorý kanál je ten správny? A čo v prípade, že neviete čo konkrétne komunikovať svojim potenciálnym zákazníkom? 

Práve s týmito problémami pomáha naša partnerská firma Oppido, na ktorú sme sa rozhodli dnes pozrieť. 

Oppido vzniklo zo skúseností svojich zakladateľov zo stredne veľkých firiem v Čechách a na Slovensku. Počas svojho pôsobenia sa pravidelne stretávali s rovnakým problémom nejasnej komunikácie medzi firemnými oddeleniami, ktoré sa týmto spôsobom stávali viac a viac reaktívnymi.

Marketing ako strategická križovatka 

“Strategický marketing a dlhodobo udržateľný rast nie je žiadna veda. Primárne je to jasné nastavenie cieľov, podporovaná kreativita v tíme a dobre riadené rastové projekty s  merateľnými výsledkami. A to všetko sa musí diať každý deň.” hovorí Ivan Hruška, zakladateľ Oppida.

Oppido sa snaží pomôcť firmám udržať sa v proaktívnom móde. K tomu poskytuje zajímavý online nástroj na riadenie strategického rastu a podporu spolupráce v rámci firmy. Je rozdelený do 5 hlavných častí:

  • Ciele –  V Oppide si môžete definovať ciele od celofiremných, cez tímové až po ciele jednotlivých ľudí. Môžete si stanoviť metriky a časový rámec, no tiež delegovať zodpovednosť.
  • Rozpočet – Oppido vám umožní nastaviť si vlastný finančný a časový marketingový rozpočet a automaticky kontroluje jeho plnenie.
  • Riadenie a zber nápadov – Kreativita ľudí je jednou z najmenej využitých aktív firmy. V prípade, že je nápadov príliš  veľa a marketing ich nestíha spracovať, prichádza Oppido s prehľadným inventárom idejí, procesom ich riadenia a prepojením na firemné ciele.
  • Kampane – Kampane umožňujú prehľadne a transparetne monitorovať všetky marketingové aktivity. Slúžia ako nástroj projektového manažmentu a sledovania rozpočtu, či ako úložisko dokumentov. 
  • Dashboardy – Všetky údaje v systéme sú prepojené pomocou tzv. dimenzií. To vám umožní udžať si kontrolu nad efektivitou kampaní v rámci produktových rád alebo jednotlivých regiónov.

Aby bol systém dobrý sluha a nie zlý pán

Žiadne dve firmy nie sú rovnaké. Akoľvek dobrý systém je, pokiaľ Vám nedovolí prispôsobiť procesy Vašim potrebám, pravdepodobne s ním nebudete spokojní. Preto nám v rámci Oppida príde veľmi sympatická možnosť prispôsobiteľnosti, či už v metrikách, dimenziách, definovaní kampaní alebo pri vytváraní oddelení a prístupových práv. 

Rovnako je dôležitá aj integrovanosť

Preto veľmi oceňujeme, že Oppido je prepojené s nástrojmi od Facebooku, Google, Linkedin, Microsoftu, ale aj CRM nástrojmi ako Salesforce. Čerešničkou na torte  je, že majú vlastné API, pomocou ktorého sa system dokáže napojiť na akékoľvek iné platformy.

Len systém nestačí

Hlavným cieľom Oppida je pomáhať firmám dlhodobo rásť. Uvedomujú si, že poskytovať software k tomuto účelu veľakrát nestačí. Preto Oppido poskytuje aj konzultačno-projektovú činnosť, v rámci ktorej vám vie pomôcť s nastavením procesov, analýzou trhu, nastavením USP alebo plánovaním kampaní.

Našim cieľom je tvoriť digitálne produkty, ktoré zlepšujú život. Správne nastavené strategické smerovanie firmy je rozhodujúcim prvkom a preto považujeme Oppido vo forme software a konzultácií za výborný nástroj pre manažment marketingových aktivít.

Ak by ste mali záujem o ich služby, neváhajte ich kontaktovať a odkážte sa na nás.