Bart Digital Products Bart Digital Products

Google ruší službu Google+. Ovplyvní to aj Váš web?

Určite ste obdržali email od spoločnosti Google, týkajúci sa zrušenia služby Google+. Internetový gigant o zrušení služby informuje aj na svojej web stránke pre developerov.

Väčšina webových riešení a mobilných aplikácii poskytuje možnosť prihlásenia sa cez Google účet. Preto odporúčame skontrolovať, ako na vašom webe tento spôsob prihlasovania funguje.

Ak je použité Google+ API rozhranie, je potrebné vykonať úpravu kódu a zákazníkom umožniť prihlasovanie cez Google Sign-In.

Služba bude zrušená 7. marca 2019.

Odporúčame preto nenechávať kontrolu vašej aplikácie na poslednú chvíľu, ale urobiť tak v dostatočnom časovom predstihu.

Čo je potrebné upraviť?

  • Získať JSON súbor pre OAuth credentials z https://console.developers.google.com/apis/credentials
  • Upraviť nastavenie Google client objektu (zmeniť scope, autorizáciu cez JSON)
  • Upraviť spôsob načítania údajov o prihlásenom používateľovi (GET request na https://www.googleapis.com/oauth2/v3/userinfo autorizovaný Bearer access tokenom získaným z autorizácie)

Ak je toto pre Vás príliš zložité nechajte to na nás.