Ako zlepšiť vyhľadávanie - Bart Digital Products Ako zlepšiť vyhľadávanie - Bart Digital Products

Ako zlepšiť vyhľadávanie

Search suggestions alebo tiež návrhy na vyhľadávanie sú odporúčané návrhy, ktoré sa zobrazujú v rozbaľovacej ponuke počas toho, ako používateľ zadáva hľadaný výraz do vyhľadávacieho okna.

Poďme si povedať o benefitoch, ktoré takéto návrhy na vyhľadávanie prinášajú:

 • Používateľ si vyberá z výrazov, ktoré mu zobrazia vhodné výsledky. Minimalizuje sa tak šanca, že zadá výraz a našlo by mu nesprávne výsledky. Alebo žiadne.
 • Menej písania. Požívateľ si vyberá z navrhovaných výrazov.
 • Menej preklepov, pretože nemusí písať celý hľadaný výraz.
 • Používateľ nemusí rozmýšľať nad správnou formuláciou, pretože si môže vybrať z navrhovaných výrazov.

Takéto vyhľadávanie má zmysel aj v prípade, že si používateľ nevyberie žiaden z navrhovaných výrazov. A to ten, že mu poskytne prehľad o tom, čo sa na stránke nachádza, ako správne napísať zložité výrazy alebo čo na stránke vyhľadávajú ostatní používatelia. Najmä, ak je hľadaný výraz krátky, je pre používateľov jednoduchšie napísať celý výraz bez toho, aby použili myš alebo ťukli na obrazovku.

Naopak, ak sa niečo nezobrazí ako návrh na vyhľadanie po zadaní niekoľkých prvých znakov názvu produktu, niektorí používatelia môžu dospieť k záveru, že web tento produkt neponúka. A opustia ho bez toho, aby vyhľadávanie dokončili. A to nechcete, že?

Zaistite preto, aby každý navrhovaný výraz mal skutočne dobré a relevantné výsledky.

Odlíšte zadaný text od navrhovaných výrazov

Každý návrh sa v rámci vyhľadávania skladá z dvoch častí:

 • znaky, ktoré už používateľ zadal
 • znaky, ktoré systém navrhol na dokončenie výrazu

Na vizuálne znázornenie týchto rozdielov môžete použiť tučné písmo, kurzívu, farbu alebo odsadenie. Vizuálne znázornenie pomáha používateľom pochopiť, prečo sa návrhy zobrazujú, a pomáha im jednoduchšie skenovať dostupné informácie.

Používajte rôzne vizuálne štýly, aby ste zvýraznili, ktoré znaky patria, do ktorej časti.

Typ návrhov, ktoré váš web ponúka, by vám mal pomôcť určiť, ako tieto návrhy upravovať.

 • Ak vyhľadávanie pripojí iba znaky na koniec textu používateľa, aby sa dotaz dokončil, mali by ste navrhované znaky zvýrazniť.
 • Ak namiesto toho vyhľadávanie navrhne populárne dotazy, ktoré obsahujú text používateľa kdekoľvek v dotaze, je najlepšie jeho dopyt zvýrazniť.

Poďme si to ukázať na príklade.

Používateľ zadá výraz “basketbal” do vyhľadávacieho okna. Pri zadávaní jednotlivých znakov sa v rozbaľovacej ponuke zobrazili navrhované výrazy.

Vyhľadávanie v našom príklade používa prvý typ návrhov – pridáva znaky k textu používateľa v snahe dokončiť daný výraz za neho. Znaky, ktoré sa zhodovali s tým, čo tento používateľ už napísal, boli zobrazené tučným písmom (“basketbal“), zatiaľ čo znaky navrhnuté na dokončenie výrazu mali normálnu hrúbku písma.

Tento prístup síce jasne odlíšil zadaný výraz používateľom od návrhu systémom, ale na nešťastie kládol dôraz na opakujúce sa znaky v každom návrhu (už napísané znaky). V tomto prípade by bolo lepšie zobraziť návrhy na vyhľadávanie s dôrazom na jedinečné znaky:

V prípade, ak vaše vyhľadávanie navrhuje obľúbené výrazy, ktoré obsahujú text používateľa kdekoľvek v dotaze, je opačný prístup lepší – zvýrazniť dopyt používateľa.

Použitím nášho príkladu z basketbalu by systém s týmto typom návrhov vrátil návrhy ako „basketbalová mikina“, ale aj veci ako „prenosný basketbalový kôš“ a „detský basketbalový dres“. V tomto prípade by ste mali zvýrazniť dopyt používateľa, aby mu pomohol skenovať návrhy a určiť, kam sa text dopytu zmestí v rámci každého návrhu.

Zobrazte oblasť, v ktorej sa výraz nachádza

Vyhľadávanie s rozsahom by sa malo používať iba na niektorých webových stránkach. A to v prípade, že sa dá dobre implementovať.

V prípade, ak je takáto implementácia možná, každý návrh by sa mal skladať z týchto troch prvkov:

 • znaky, ktoré už používateľ zadal
 • znaky, ktoré systém navrhol na dokončenie výrazu
 • oblasť, do ktorej zadaný výraz spadá

Taktiež je potrebné vizuálne odlíšiť hľadaný výraz od oblasti, do ktorej spadá.

Zobrazte vo vyhľadávaní viac, ako len jednoduché návrhy na dokončenie zadaného výrazu

Okrem toho, že zobrazíte návrhy na dokončenie výrazu zadaného používateľom, môžete tiež zobraziť aj iný typ súvisiaceho obsahu.

A to napríklad:

 • kategórie
 • produkty
 • články

Ak sa pre tento typ výsledkov rozhodene, uistite sa, že sú návrhy správne usporiadané a vizuálne znázornené. Používatelia by mali byť schopní výsledky jednoducho skenovať a porozumieť všetkým zobrazeným informáciám.

V prípade mobilných zariadení je dôležité prispôsobiť výsledky veľkosti obrazovky. Na menších zariadeniach stačí ponúknuť jednoduchšie výsledky.

Zvážte, či takéto rozšírené návrhy na vyhľadávanie budú mať pre vašich zákazníkov prínos. Alebo by naopak spôsobili to, že výsledky by sa pre nich stali menej prehľadnými.