Každá spoločnosť, ktorá rozosiela svojim zákazníkom newslettre má vybudovanú databázu zákazníkov. Keďže táto databáza obsahuje osobné údaje, je potrebné pred príchodom GDPR (25.5.2018) túto databázu “aktualizovať”, teda získať od používateľa právny titul – súhlas.

Opravnený záujem vs. súhlas

Oprávnený záujem

Prostredníctvom oprávneného záujmu môžete rozosielať jednoduchý newsletter, iba ak ste si splnili informačnú povinnosť (napr. viditeľná informácia v nákupnom procese o zasielaní jednoduchého newslettera). Podmienkou je, aby tento newsletter nebol personalizovaný a nebol profilovaný (napr. odporúčanie produktov na základe poslednej objednávky) a aby tento newsletter nebol zasielaný viac ako raz mesačne.

Súhlas

Pokiaľ máte plnohodnotný súhlas, môžete rozosielať reklamný newsletter a môžete pracovať s údajmi, s ktorými používateľ súhlasil. Newsletter sa tak stáva viac efektívnejším a dosiahnutie konverzie môže nastať oveľa rýchlejšie.

Pošlite e-mail s opravneným záujmom k tomu, aby ste získali súhlas.

Čo potrebujete k získaniu súhlasu?

1. GDPR compliant formulár

Takýto formulár by mal obsahovať:

  • benefit pre používateľa za odovzdanie súhlasu
  • informáciu pre aké účely získavate súhlas
  • pole pre zadanie e-mailovej adresy
  • call to action button
  • odkaz na podmienky spracovania osobných údajov (musia byť na samostatnej podstránke, nie ako súčasť obchodných podmienok)

2. Double opt-in email

Po odoslaní formuláru je potrebné odoslať tzv. double opt-in e-mail, teda potvrdzujúci email používateľovi, ktorý vám dal súhlas. Takýto double opt-in súhlas je dôležitý, aby ste mali istotu, že email, ktorý používateľ zadal vo formulári je naozaj jeho.

Takýto e-mail by mal obsahovať:

  • čo získa používateľ súhlasom
  • odkaz na podmienky spracovania osobných údajov
  • call-to-action button
  • ak o súhlas nepožiadal vlastník e-mailovej adresy, informácia z akého eshopu/webu prišiel e-mail.
  • poučenie používateľa o právach (aktualizácia informácii, výmaz z databázy, v prípade problémov sa môže používateľ obrátiť na Úrad na ochranu osobných údajov …)

Tieto informácie sú všeobecným odporúčaním a nie finálnym riešením. Odporúčame ich konzultovať s vašim právnikom.

Zdroj: Jakub Čižmař