Keď prevádzkujete webovú aplikáciu v produkčnom prostredí, mali by ste sa snažiť o jej 100-percentnú dostupnosť. Ak často nasadzujete nové verzie a spôsobujete pritom výpadky, je to vnímané ako veľká chyba. Klientovi totiž môže niekoľko minút “off” spôsobiť nemalú stratu. Pre spúšťanie a monitorovanie procesov na…