Webová aplikácia Crossuite rastie vo všetkých smeroch. Zväčšuje sa počet jej používateľov, množstvo kódu, typy využívaných technológií a, samozrejme, počet serverov, na ktorých beží. S týmto rastom sa zvyšujú aj nároky na škálovateľnosť a vzniká potreba neustaleho sledovania vyťaženosti jej zdrojov. Aby sme ich dokázali…